جستجو :
 
خبر پاک


1394/04/24
مجمع سالیانه شرکت لبنیات پاستوریزه پاک برگزار گردید.


مجمع سالیانه شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام )  در ساعت 14 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 24/04/94 در محل شرکت برگزار گردید و تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسه مجمع مذکور بپیوست تقدیم میگردد.


نظردهی
نام :
ایمیل :
نظر :