لبنیات پاستوریزه پاک

 جستجو :
 
افتخارت
  

[جهت مشاهده لوح های تقدیر اینجا را کلیک نمایید]

* سال 80
دريافت لوح تقدير به خاطر چاپ هرم غذايي
دريافت لوح تقدير به خاطر چاپ پمفلت كلسيم
انتخاب شركت به عنوان واحد نمونه صنايع غذايي كشور
دريافت لوح تقدير واحد نمونه استان تهران
دريافت اصلاحيه پروانه كاربرد علامت استاندارد
دريافت لوح تقدير به جهت كيفيت برتر محصول ماست كم چرب

* سال 81
دريافت لوح تقدير به مناسبت برگزاري مراسم اعياد شعبانيه
واحد برگزيده سازمان صنايع و معادن استان تهران
انتخاب شركت به عنوان واحد نمونه صنايع غذايي كشور
دريافت گواهينامه ISO 9001
دريافت لوح تقدير جهت چاپ پوستر يوزپلنگ ايراني
دريافت گواهينامه رعايت حقوق مصرف كننده
دريافت گواهينامه استاندارد
انتخاب شركت به عنوان توليد كننده محصول برتر

* سال 82
انتخاب شركت به عنوان واحد نمونه صنايع غذايي كشور در سال 82
دريافت لوح تقدير جهت برپايي اولين نمايشگاه توانمندي هاي بخش سلامت
دريافت گواهينامنه HACCP
انتخاب شركت به عنوان توليد كننده محصول برتر بخاطر توليد شير غني شده
با ويتامين D
دريافت لوح تقدير صنعت سبز بخاطر انجام فعاليتهاي قابل توجه در راستاي
محيط زيست

* سال 83
انتخاب شركت به عنوان واحد نمونه صنايع غذايي كشور
انتخاب شركت به عنوان واحد نمونه پرداخت ماليات بموقع
دريافت لوح تقدير در نخستين نمايشگاه توانمندي ملي بخش سلامت
انتخاب شركت بعنوان واحد صنعتي نمونه
انتخاب محصول شیر غنی شده با ویتامین D بعنوان محصول برتر واحد R & D

* سال 84
- دريافت لوح تقدير كنگره علمي نقش مصرف فرآورده هاي شيري جهت ارائه
مقالات تخصصي توسط كارشناسان شركت
- دريافت لوح تقدير جهت حضور فعال در نمايشگاه هفته كشاورزي

* سال 85
- دريافت لوح تقدير به جهت متنوع نمودن توليدات و كيفيت برتر محصولات
- انتخاب شركت بعنوان واحد نمونه صنايع لبني كشور
- دريافت تنديس سيب طلايي در اولين كنفرانس ملي غذاي عملگر
- دريافت لوح تقدير واحد نمونه  سالهای 84- 85 .

*افتخارات سال 86
- دريافت لوح تقدير همايش سلامت و ايمني غذا به پاس تلاش شرکت پاک در بسط و گسترش فناوري صنعت غذا و دستيابي به ايمني غذا براي جامعه اي سالم 18/1/86
2 - دريافت لوح تقدير به جهت تلاش شرکت پاک در راستاي ارتقاي فرهنگ تغذيه سالم و ضرورت مصرف مستمر شير در ميان دانش آموزان در زمينه اجراي طرح شير مدارس ايران 9/2/86
3 - در يافت لوح تقدير واحد نمونه تحقيق و توسعه از دست رئيس جمهور در روز صنعت ومعدن 10/4/86
4 - دريافت لوح تقدير واحد نمونه تحقيق و توسعه از دست وزير صنايع و معادن 5/4/86
5 - دريافت لوح تقدير مسئول کنترل کيفيت شرکت پاک به پاس ارتباط موثر با اداره استاندارد تهران جهت حضور در جلسات کميته علائم پروانه کاربرد علامت استاندارد و ارائه نظرات کارشناسي -ارديبهشت 86
6 - دریافت نشان نمادین حلال- 27/11/86
7- دریافت لوح تقدیر سمینار نقش پروبیوتیک در بیماری های التهابی و غیر التهابی روده 25/12/86
8- دریافت لوح واحد صنعتی نمونه استان تهران به مناسبت روز صنعت و معدن از خانه صنعت و معدن استان تهران در سال 1386
9- دریافت لوح تقدیر و تندیس به شرکت پاک آرا سنندج تحت پوشش شرکت لبنیات پاستوریزه پاک به عنوان واحد تولیدی نمونه استاندارد استان کردستان در سال 1386

*افتخارات سال 87

- دریافت لوح تقدیر در زمینه اشاعه فرهنگ صحیح تغذیه و ارتقاء سلامت آحاد جامعه در اجرای بهینه طرح شیر مدرسه استان در سال 9/2/87
- دریافت لوح تقدیر و تندیس ایمنی و سلامت سال 1387
- دريافت تنديس سيب طلايي كنفرانس ملي غذاي عملگر

*افتخارات سال 88
- دریافت لوح تقدیر بعنوان صادركننده نمونه سال 88 در بخش كشاورزي  توليدي - بازرگاني
- دریافت لوح و یادبود چهارمین همایش ایمنی و سلامت بابت محصولات دوغ پاستوریزه بدون گاز کم نمک و  شیر پاستوریزه غنی شده با ویتامین D

*افتخارات سال 89
- دریافت لوح تقدیر لبنیات سالم
- دریافت لوح و یادبود غذای سالم
- دریافت لوح و یادبود فضای سبز
- دریافت لوح تقدیر شرکت پاک آرا بعنوان واحد نمونه
- دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت و مدیریت ایمنی توسط شرکت لبنیات پاک آرا سنندج

*افتخارات سال 90
- دریافت لوح تقدیر شرکت پاک آرا بعنوان کارفرمای نمونه


*افتخارات سال 91
- دریافت لوح تقدیر شرکت پاک آرا بعنوان واحد صنعتی نمونه
- دریافت لوح تقدیر شرکت پاک آرا بعنوان واحد صنعتی نمونه استاندارد استان
- دریافت لوح تقدیر شرکت پاکسار بعنوان واحد تولیدی نمونه استاندارد  استان
- دریافت لوح تقدیر شرکت پاکسار بعنوان آزمایشگاه همکار نمونه

*افتخارات سال 92
- دریافت لوح تقدیر شرکت پاک بعنوان واحد برتر در اقامه نماز
- دریافت لوح تقدیر HACCP_ISO22000 شرکت پاک

*افتخارات سال 93
- دریافت لوح تقدیر شرکت جهت حضور پرتلاش در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 1393 

[جهت مشاهده تصاویر لوح های تقدیر اینجا را کلیک نمایید]