لبنیات پاستوریزه پاک

 جستجو :
 
کارخانه لبنی

نام شركت:  لبنيات پاستوريزه پاک - کارخانه لبنی (شركت سهامي عام) 

ادرس : تهران - کیلوتر 3 جاده قدیم کرج - جنب پل پاستوریزه 

تلفن :             66808052 -021                   

فاكس:            66809535 -021

مدير عامل شرکت :   آقاي مهندس علیرضا سجادی