لبنیات پاستوریزه پاک

 جستجو :
 
معرفی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
معرفي اعضاي هيئت‌مديره
نام عضو نام نماینده سمت
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا غلامرضا شباني خفري عضو هیئت مدیره
پيوند تجارت آتيه ايرانيان همايون نبئي رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران سيد محمد علي شهدائي نایب رئیس هیئت مدیره
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي هدايت صمدي انصاري عضو هیئت مدیره
شرکت مديريت سرمايه گذاري سينا طهماسب علي بخشي عضو هیئت مدیره
غلامرضا شباني خفري   مدیرعامل
و عضو هیئت مدیره