مقالات لبنی به همراه مطالب مفید مرتبط سلامت.
جهت دسترسی و مشاهده مقالات اختصاصی صنعت لبنیات و استفاده از مطالب مرتبط با سلامتی می توانید به بخش مقالات پاک مراجعه نمایید.

تلفن ارتباط مشتریان و تلفن گویای پاک
جهت ارتباط مشتریان و رسیدگی به شکایات و پاسخگویی با شماره های 60949494 و 66808395 (021) یا تلفن گویا به شماره : 60941 (021) تماس حاصل فرمایید.