اخبار

22 آذر 1400

تحلیل گروه لبنیات بورس تهران


به گزارش روابط عمومی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک؛ به نقل از انجمن صنایع فراورده‌های لبنی ایران، ۹ نماد گروه لبنیات در نیمه نخست سال ۹۹ به ۲.۱همت درآمد و در نیمه نخست سال جاری به ۳.۷۱همت درآمد رسیدند که رشد ۷۶.۶درصد نشان می دهد. غپاذر غالبر غپاک بالاتر از متوسط گروه، رشد درآمد داشتند. همچنین غگلستا بهترین رشد تابستان به بهار را تجربه کرد.

حاشیه سود صنعت سال گذشته ۱۳درصد، بهار ۹درصد و تابستان ۱۳درصد بود. بیشترین ثبات حاشیه سود در غگیلا بوده و بهترین رشد حاشیه سود تابستان به بهار در غفارس و غگلستا گزارش شده است.

در تابستان سود خالص غفارس غشاذر غگلپا غگلستا بهتر از انتظار تحلیلی بود. غالبر تنها نماد زیان ده گروه در تابستان بود.

در این گروه اکثرا P.e در کانال ۲۰واحدی است. غشان غپاذر غگلستا میتوانند به محدوده p.e کمتر از ۲۰ برسند اما فعلا هیچکدام نمادهای گروه پتانسیل رسیدن به محدوده p.e میانگین بازار را ندارند.

نظرات کاربران

5/5 1 0 0