اخبار

15 مرداد 1400

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

 

نظرات کاربران

5/5 1 0 0