اخبار و اطلاعیه

26 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری/ نشست صمیمی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با مدیران پاک


محمدحسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور صبح امروز 26 اردیبهشت ماه 1403، با حضور در شرکت لبنیات پاک به گفتگوی صمیمی با برخی معاونین و مدیران این مجموعه تولیدی نشست.

6e8515_241.jpg (1100×619)

98a315_242.jpg (1100×619)

631015_243.jpg (1100×619)

cfc115_244.jpg (1100×619)

cfc115_245.jpg (1100×619)

cfc115_246.jpg (1100×619)

cfc115_247.jpg (1100×619)

a2a315_2418.jpg (1100×619)


a2a315_2410.jpg (1100×619)

a2a315_2411.jpg (1100×619)

a2a315_2417.jpg (1100×619)

5bb215_248.jpg (1100×619)

cc0615_2415.jpg (1100×619)

62e215_2412.jpg (1100×619)

210415_2413.jpg (1100×619)

62e215_2414.jpg (1100×619)

210415_2416.jpg (1100×619)

6e8515_2419.jpg (1100×619)

cfc115_2420.jpg (1100×619)

نظرات کاربران

5/5 1 0 0