اخبار و اطلاعیه

16 اردیبهشت 1403

مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت لبنیات پاستوریزه پاک


(نوبت اول)

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) در نظر دارد موضوع فوق را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
1-پیشنهاد دهندگان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به سایت www.pakdairy.com و یا بصورت حضوری مراجعه نمایند.
2-مهلت ارائه پیشنهادات از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1403/02/29 می باشد. لذا پیشنهاد دهندگان می بایست اسناد مربوطه را در پاکت در بسته، به آدرس تهران ـ کیلومتر 3 جاده قدیم کرج میدان شیر پاستوریزه سابق – شرکت لبنیات پاستوریزه پاک واحد بازرگانی داخلی تحویل و رسید دریافت نمایند.
3-تاریخ و زمان بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ 1403/03/01 در محل تهران ـ کیلومتر 3 جاده قدیم کرج میدان شیر پاستوریزه سابق – شرکت لبنیات پاستوریزه پاک خواهد بود.

دانلود فایل با لینک مستقیم
دانلود فایل با لینک مستقیم

نظرات کاربران

5/5 1 0 0