7aac21_2411لوگو-قدیمی-png.png (150×150)

اخبار و اطلاعیه

10 مهر 1401

مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت پاک


به گزارش روابط عمومی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک؛ این شرکت در نظر دارد مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان این شرکت را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

1-پیشنهاد دهندگان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به سایت www.pakdairy.com یا بصورت حضوری مراجعه نمایند.

2-مهلت ارایه پیشنهادات از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 24/07/1401 می باشد. لذا پیشنهاد دهندگان می بایست اسناد مربوطه را در پاکت در بسته، به واحد تدارکات دفتر مرکزی به آدرس تهران-خیابان طالقانی –خیابان غفار زاده –خیابان رودسر پلاک 26 کد پستی 1593647911 تحویل و رسید دریافت نمایند.

3-تاریخ و زمان بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ 25/07/1401 در محل دفتر مرکزی خواهد بود.

شایان ذکر است جهت دریافت شرایط شرکت در مناقصه و همچنین لیست مسیرها بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

شرایط شرکت در مناقصه

لیست مسیرها

نظرات کاربران

5/5 1 0 0