اخبار و اطلاعیه

19 بهمن 1401

مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (نوبت اول)


مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (نوبت اول)شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) در نظر دارد موضوع فوق را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.1-پیشنهاد دهندگان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به اینجا یا بصورت حضوری مراجعه نمایند.2-مهلت ارایه پیشنهادات از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 30/11/1401 می باشد. لذا پیشنهاد دهندگان می بایست اسناد مربوطه را در پاکت در بسته، به واحد دبیرخانه مزایدات و مناقصات دفتر مرکزی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک به آدرس تهران- خیابان طالقانی – خیابان غفار زاده – خیابان رودسر پلاک 26 کد پستی 1593647911 تحویل و رسید دریافت نمایند.3-تاریخ و زمان بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ 01/12/1401 در محل دفتر مرکزی خواهد بود.

نظرات کاربران

5/5 1 0 0