اخبار و اطلاعیه

24 اردیبهشت 1403

در آستانه سالروز میلاد امام خوبی ها و مهربانی ها، فضای کارخانه های لبنی و بستنی پاک ظهر یکشنبه 23 اردیبهشت ماه 1403 با ورود پرچم مطهر و منور حرم امام رضا(ع) توسط خادمان آستان قدس رضوی عطرآگین شد.

فضای «پاک» با استقبال از پرچم حرم مطهر امام رضا(ع) عطرآگین شد


به گزارش روابط عمومی شرکت لبنیات پاک؛ در آستانه سالروز میلاد امام خوبی ها و مهربانی ها، فضای کارخانه های لبنی و بستنی پاک ظهر یکشنبه 23 اردیبهشت ماه 1403 با ورود پرچم مطهر و منور حرم امام رضا(ع) توسط خادمان آستان قدس رضوی عطرآگین شد.

525d13_2413.jpg (1100×619)


525d13_242.jpg (1100×619)

525d13_247.jpg (1100×619)

a78813_2414.jpg (1100×619)

a78813_2415.jpg (1100×619)
a78813_2416.jpg (1100×619)
a78813_2410.jpg (1100×619)

a78813_248.jpg (1100×619)
a78813_2411.jpg (1100×619)
a78813_2417.jpg (1100×619)

a78813_245.jpg (1100×619)
a78813_249.jpg (1100×619)

نظرات کاربران

5/5 1 0 0