در حال بار گذاری

اطلاعیه

طراحی تفضیلی و نظارت بر ساخت کارخانه ساری
تجدید آگهی مناقصه عمومی؛ طراحی تفضیلی و نظارت بر ساخت کارخانه ساری

شرکت پاک در نظر دارد خدمات طراحی تفضیلی و نظارت بر ساخت کارخانه لبنیات پاکسار - کارخانه ساری را واگذار نماید.

22 دی 1400
طراحی تفضیلی و نظارت بر ساخت کارخانه لبنیات پاکسار
آگهی مناقصه عمومی؛ طراحی تفضیلی و نظارت بر ساخت کارخانه لبنیات پاکسار

شرکت لبنیات پاک در نظر دارد خدمات طراحی تفضیلی و نظارت بر ساخت کارخانه لبنیات پاکسار در دو فاز اول و دوم را از طریق مناقصه عمومی به مشاور واجد شرایط واگذار نماید.

5 دی 1400
واگذاری خودروهای یخچال‌دار شرکت پاک
واگذاری خودروهای یخچال‌دار شرکت پاک

شرکت لبنیات پاک در نظر دارد تعدادی از خودروهای آمیکو یخچال‌دار خود را با شرایط ویژه، به صورت مزایده واگذار نماید.

1 آذر 1400
آگهی مناقصه انتقال و توسعه کارخانه پاکسار
آگهی مناقصه انتقال و توسعه کارخانه پاکسار

شرکت پاک در نظر دارد خدمات طراحی تفضیلی و نظارت بر ساخت کارخانه لبنیات پاکسار - کارخانه ساری را واگذار نماید.

4 آبان 1400
واگذاری خودروهای یخچالدار شرکت پاک با شرایط ویژه
واگذاری خودروهای یخچالدار شرکت پاک با شرایط ویژه

این شرکت در نظر دارد تعدادی از خودروهای خود را با شرایط ویژه به صورت مزایده واگذار نماید.

19 مهر 1400
مزایده عمومی واگذاری خودروهای سواری مازاد شرکت لبنیات پاک
مزایده عمومی واگذاری خودروهای سواری مازاد شرکت لبنیات پاک

شرکت پاک در نظر دارد ۴ دستگاه وسیله نقلیه شامل خودروهای سواری مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

19 مهر 1400
 اجاره کافه پاك واقع در مجتمع تفریحی توچال
اجاره کافه پاك واقع در مجتمع تفریحی توچال

برای مشاهده فرم اجاره کافه پاک واقع در مجتمع تفریحی توچال اطلاعیه را بخوانید.

12 مهر 1400
شرکت در مزایده فروش اقلام مازاد شرکت پاک
شرکت در مزایده فروش اقلام مازاد شرکت پاک

فرم شرکت در مزایده فروش اقلام مازاد شرکت پاک را در خبر بخوانید.

11 مهر 1400
مناقصه خرید هزار عدد یخچال فریزر بستنی
مناقصه خرید هزار عدد یخچال فریزر بستنی

جهت مشاهده شرایط مناقصه خبر را بخوانید.

12 مهر 1400
دعوت به همکاری شرکت لبنیات پاستوریزه پاک
دعوت به همکاری شرکت لبنیات پاستوریزه پاک

اطلاعات بیشتر مربوط به این اطلاعیه را در عکس مشاهده کنید.

12 مهر 1400
دعوت به همکاری با شرکت پاک
دعوت به همکاری با شرکت پاک

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به "دعوت به همکاری با شرکت پاک" اطلاعیه را بخوانید.

12 مهر 1400