اطلاعیه

اسناد مناقصه اجرای فونداسیون و سازه سوله کارخانه پاک ساری
اسناد مناقصه اجرای فونداسیون و سازه سوله کارخانه پاک ساری

اسناد مناقصه اجرای فونداسیون و سازه سوله کارخانه پاک ساری

7 آبان 1402
حراج
آگهی مزایده حضوری (حراج) یک دستگاه خودرو سوزوکی گرند ویتارا و یک دستگاه وانت دو کابین آمیکو (نوبت اول) حراج

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) در نظر دارد تعداد یک دستگاه خودرو سوزوکی گرند ویتارا و یک دستگاه وانت دو کابین آمیکو را از طریق مزایده حضوری (حراج) بفروش برساند. از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید

8 شهریور 1402
مزایده حضوری
آگهی مزایده حضوری (حراج) خودرو های FMC-T5 (نوبت دوم) مزایده حضوری

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) در نظر دارد تعداد چهار عدد خودرو FMC-T5 را از طریق مزایده حضوری (حراج) بفروش برساند.

8 شهریور 1402
مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت لبنیات پاستوریزه پاک(سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می‌آید تا در جلسه مجموع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت حضور بهم رسانند.

14 تیر 1402
مجمع عمومی عادی سالیانه
مجمع عمومی عادی سالیانه

از کلیه سهامداران شرکت لبنیات پاستوریزه پاک(سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می‌آید تا در جلسه مجموع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت حضور بهم رسانند.

14 تیر 1402
مزایده حضوری
حراج اتاق عقب نیسان به همراه سپر مزایده حضوری

مزایده اتاق عقب نیسان به همراه سپر

18 اردیبهشت 1402
مزایده حضوری
مزایده حضوری

مزایده ماشین FMC-T5

6 اردیبهشت 1402
مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (نوبت اول)
مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (نوبت اول)

انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک

19 بهمن 1401
آگهی مزایده
آگهی مزایده فروش ضایعات روزانه شرکت آگهی مزایده

آگهی مزایده فروش ضایعات روزانه شرکت

2 بهمن 1401
گزارشات و اطلاعات مالی شرکت لبنیات پاک
گزارشات و اطلاعات مالی شرکت لبنیات پاک در سایت کدال گزارشات و اطلاعات مالی شرکت لبنیات پاک

گزارشات و اطلاعات مالی شرکت لبنیات پاک ، برگزاری مجمع 1400

27 مهر 1401
مناقصه عمومی پیمانکاری تامین و مدیریت نیروی انسانی
مناقصه عمومی پیمانکاری تامین و مدیریت نیروی انسانی

شرکت پاک در نظر دارد پیمانکاری تامین و مدیریت نیروی انسانی کارخانه پاکسار را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.

20 مهر 1401
آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات (نوبت دوم)
آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات (نوبت دوم)

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در نظر دارد ضایعات روزانه شرکت را از طریق مزایده محدود به فروش برساند.

18 مهر 1401
مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت پاک
مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت پاک

این شرکت در نظر دارد مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان این شرکت را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

10 مهر 1401
اعطای نمایندگان فروش در شهرستانها
دعوت به همکاری؛ اعطای نمایندگان فروش در شهرستانها

شرکت لبنیات و بستنی پاک در شهرستانهای کشور به صورت محدود نمایندگی فروش اعطا می‌کند.

10 مهر 1401
جذب پیمانکار فروش در تهران و کرج
دعوت به همکاری؛ جذب پیمانکار فروش در تهران و کرج

شرکت لبنیات و بستنی پاک در نظر دارد جهت تکمیل پیمانکاران فروش خود در تهران و کرج و حومه تهران اقدام به جذب پیمانکار فعال نماید.

10 مهر 1401
مناقصه عمومی پیمانکاری تامین و مدیریت نیروی انسانی
مناقصه عمومی پیمانکاری تامین و مدیریت نیروی انسانی

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در نظر دارد پیمانکاری تامین و مدیریت نیروی انسانی کارخانه پاکسار (واقع در شهرستان ساری) را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.

19 شهریور 1401
آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات روزانه شرکت
آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات روزانه شرکت

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در نظر دارد ضایعات روزانه شرکت را از طریق مزایده محدود به فروش برساند.

10 شهریور 1401
لینک آنلاین ورود به مجمع
برگزاری مجمع ، سال 1401 شرکت لبنیات پاک لینک آنلاین ورود به مجمع

برگزاری مجمع ، سال 1401 شرکت لبنیات پاک

6 شهریور 1401
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پاک
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پاک

از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت، حضور بهم رسانند.

25 مرداد 1401
مجمع عمومی فوق العاده غپاک
مجمع عمومی فوق العاده غپاک

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت پاک ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ 1401/06/06 در محل شرکت به آدرس کیلومتر ۳ جاده قدیم کرج، میدان شیر  برگزار می‌گردد.

25 مرداد 1401
فروش ضایعات روزانه شرکت
آگهی مزایده عمومی؛ فروش ضایعات روزانه شرکت

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در نظر دارد ضایعات روزانه شرکت را از طریق مزایده محدود به فروش برساند.

22 مرداد 1401
ارائه محصول به ایستگاه‌های صلواتی
ارائه محصول به ایستگاه‌های صلواتی

شرکت پخش سراسری پاک به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری محرم، آماده ارائه محصول به ایستگاه‌های صلواتی با تخفیف ویژه می‌باشد.

5 مرداد 1401
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت پاک
تجدید آگهی مناقصه عمومی؛ واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت پاک

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در نظر دارد خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

14 تیر 1401
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) در نظر دارد خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

24 خرداد 1401
طراحی تفضیلی و نظارت بر ساخت کارخانه پاکسار
آگهی مناقصه عمومی؛ طراحی تفضیلی و نظارت بر ساخت کارخانه پاکسار

شرکت پاک در نظر دارد خدمات طراحی تفضیلی و نظارت بر ساخت کارخانه ساری را واگذار نماید.

21 اردیبهشت 1401
جذب نماینده فعال برای فروش محصولات لبنی و بستنی
دعوت به همکاری شرکت پاک؛ جذب نماینده فعال برای فروش محصولات لبنی و بستنی

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در نظر دارد جهت تکمیل نمایندگی‌های فروش خود در شهرستان‌ها اقدام به جذب نماینده فعال در خصوص فروش محصولات لبنی و بستنی نماید.

15 فروردین 1401
فروش اقلام ضايعاتی شرکت پاک‌پی
فراخوان مزايده عمومی؛ فروش اقلام ضايعاتی شرکت پاک‌پی

شرکت شير پاستوريزه پاک‌پی در نظر دارد بعضی از اقلام ضایعاتی کارخانه را از طریق برگزاری مزایده عمومی به یکی از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

5 اسفند 1400
استخدام فروشنده لبنیات(ویزیت گرم) و راننده پایه دو
استخدام فروشنده لبنیات(ویزیت گرم) و راننده پایه دو

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک جهت تکمیل کادر پرسنل فروش و ترابری خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نماید.

30 بهمن 1400
طراحی تفضیلی و نظارت بر ساخت کارخانه ساری
تجدید آگهی مناقصه عمومی؛ طراحی تفضیلی و نظارت بر ساخت کارخانه ساری

شرکت پاک در نظر دارد خدمات طراحی تفضیلی و نظارت بر ساخت کارخانه لبنیات پاکسار - کارخانه ساری را واگذار نماید.

22 دی 1400
طراحی تفضیلی و نظارت بر ساخت کارخانه لبنیات پاکسار
آگهی مناقصه عمومی؛ طراحی تفضیلی و نظارت بر ساخت کارخانه لبنیات پاکسار

شرکت لبنیات پاک در نظر دارد خدمات طراحی تفضیلی و نظارت بر ساخت کارخانه لبنیات پاکسار در دو فاز اول و دوم را از طریق مناقصه عمومی به مشاور واجد شرایط واگذار نماید.

5 دی 1400
واگذاری خودروهای یخچال‌دار شرکت پاک
واگذاری خودروهای یخچال‌دار شرکت پاک

شرکت لبنیات پاک در نظر دارد تعدادی از خودروهای آمیکو یخچال‌دار خود را با شرایط ویژه، به صورت مزایده واگذار نماید.

1 آذر 1400
آگهی مناقصه انتقال و توسعه کارخانه پاکسار
آگهی مناقصه انتقال و توسعه کارخانه پاکسار

شرکت پاک در نظر دارد خدمات طراحی تفضیلی و نظارت بر ساخت کارخانه لبنیات پاکسار - کارخانه ساری را واگذار نماید.

4 آبان 1400
واگذاری خودروهای یخچالدار شرکت پاک با شرایط ویژه
واگذاری خودروهای یخچالدار شرکت پاک با شرایط ویژه

این شرکت در نظر دارد تعدادی از خودروهای خود را با شرایط ویژه به صورت مزایده واگذار نماید.

19 مهر 1400
مزایده عمومی واگذاری خودروهای سواری مازاد شرکت لبنیات پاک
مزایده عمومی واگذاری خودروهای سواری مازاد شرکت لبنیات پاک

شرکت پاک در نظر دارد ۴ دستگاه وسیله نقلیه شامل خودروهای سواری مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

19 مهر 1400
 اجاره کافه پاك واقع در مجتمع تفریحی توچال
اجاره کافه پاك واقع در مجتمع تفریحی توچال

برای مشاهده فرم اجاره کافه پاک واقع در مجتمع تفریحی توچال اطلاعیه را بخوانید.

12 مهر 1400
مناقصه خرید هزار عدد یخچال فریزر بستنی
مناقصه خرید هزار عدد یخچال فریزر بستنی

جهت مشاهده شرایط مناقصه خبر را بخوانید.

12 مهر 1400
دعوت به همکاری شرکت لبنیات پاستوریزه پاک
دعوت به همکاری شرکت لبنیات پاستوریزه پاک

اطلاعات بیشتر مربوط به این اطلاعیه را در عکس مشاهده کنید.

12 مهر 1400
دعوت به همکاری با شرکت پاک
دعوت به همکاری با شرکت پاک

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به "دعوت به همکاری با شرکت پاک" اطلاعیه را بخوانید.

12 مهر 1400
شرکت در مزایده فروش اقلام مازاد شرکت پاک
شرکت در مزایده فروش اقلام مازاد شرکت پاک

فرم شرکت در مزایده فروش اقلام مازاد شرکت پاک را در خبر بخوانید.

11 مهر 1400